fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

A2.1 ȘI A2.2 ÎN CADRUL PROIECTULUI POCU/860/3/12/142832 SE ÎNCHEIE LA DATA DE 20.09.2023

În calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU 860/3/12/142832, FGC ACTIV GRUP SRL, anunță că, în data de 20.09.2023, se încheie acțiunile din cadrul subactivității A2.1 – Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă și A2.2 – Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importanței și necesității participării angajaților la programe de formare continuă.

            Obiectivul specific 1 – Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă a fost atins prin implementarea subactivității A2.1 ce corespunde activității 1.3.4 din Ghidul Solicitantului și a subactivității A2.2.

            Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat au fost dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea selecției a 310 angajați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care au  făcut parte din grupul țintă al proiectului și care au urmat programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale. Obiectivul specific 1 este în strânsă legătură cu rezultatele propuse (310 persoane selectate în grupul țintă din care 34 persoane vârstnice și 127 femei) precum și cu indicatorul de proiect 4S36.

REZULTATE finale A2.1 la nivel de Partener 1:

  • 234 de IMM-uri informate;
  • 173 de persoane selectate în Grupul Țintă;
  • 118 femei;
  • 20 persoane vârstnice.

REZULTATE finale A2.2 la nivel de Partener 1:

  • 29 de acorduri de parteneriat încheiate.

            Durata de desfășurare a proiectului: 21 martie 2022 – 20 septembrie 2023 (18 luni).

Valoarea proiectului 4.818.716,90 lei (valoarea totală),

din care 4.005.683,63 lei cofinanțare UE (FSE).

ELABORAT
Coordonator activitate
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl