fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

A3.1 în cadrul Proiectului POCU/860/3/12/142832 se încheie la data de 20.09.2023

            În calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU 860/3/12/142832, FGC ACTIV GRUP SRL, anunță că, în data de 20.09.2023, se încheie acțiunile din cadrul subactivității A3.1 Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale.

            Obiectivul specific 2 – Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate, a fost atins prin implementarea subactivității A3.1 ce corespunde activității 1.3.1 din Ghidul Solicitantului, activitate ce a presupus furnizarea de programe de formare a competențelor digitale (de bază / avansate / dedicate specialiștilor din domeniul IT) în rândul a 310 angajați din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, dintre care 34 persoane vârstnice (55-64 de ani) și 127 femei.

            Prin atingerea Obiectivului Specific 2, un număr de 310 de angajați vor dobândi cunoștinte și competențe digitale aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, ce vor facilita dezvoltarea lor profesională și optimizarea întreprinderilor gazdă, contribuind la atingerea indicatorilor de proiect 4S34 si 4S36.

REZULTATE finale A3.1 la nivel de Partener 1:

  • 162 de persoane înscrise la cursul de competențe digitale avansate, după cum urmează:
  • Grupa 1 – perioada de desfașurare a cursului: 04.07.2022 – 12.08.2022; data susținerii examenului: 18.08.2022; 13 persoane înscrise la curs; 13 persoane certificate;
  • Grupa 2 și 3 – perioada de desfașurare a cursului: 22.08.2022 – 28.10.2022; data susținerii examenului: 01.11.2022; 27 persoane înscrise la curs; 27 persoane certificate;
  • Grupa 4 și 5 – perioada de desfașurare a cursului: 03.11.2022 – 17.01.2023; data susținerii examenului: 18.01.2023; 28 persoane înscrise la curs; 28 persoane certificate;
  • Grupa 6 și 7 – perioada de desfașurare a cursului: 23.01.2023 – 03.04.2023; data susținerii examenului: 05.04.2023; 28 persoane înscrise la curs; 27 persoane certificate;
  • Grupa 8 și 9 – perioada de desfașurare a cursului: 06.04.2023 – 21.06.2023; data susținerii examenului: 23.06.2023; 27 persoane înscrise la curs; 27 persoane certificate;
  • Grupa 10 și 11 – perioada de desfașurare a cursului: 26.06.2023 – 04.09.2023; data susținerii examenului: 05.09.2023; 39 persoane înscrise la curs; 38 persoane certificate.
  • 11 persoane înscrise la cursul de competențe digitale dedicate specialiștilor din domeniul IT
  • Grupa 1 – perioada de desfașurare a cursului: 17.08.2023 – 30.08.2023; data susținerii examenului: 15.09.2023; 6 persoane înscrise la curs; 6 persoane absolvente;
  • Grupa 2 – perioada de desfașurare a cursului: 31.08.2023 – 13.09.2023; data susținerii examenului: 15.09.2023; 5 persoane înscrise la curs; 6 persoane absolvente.

            Un număr de 173 de angajați s-au înscris și au finalizat cursurile organizate de Partenerul 1, iar la examen au participat și absolvit 171 de angajați, obținând certificatele de absolvire, respectiv

adeverințe de participare.

            Durata de desfășurare a proiectului: 21 martie 2022 – 20 septembrie 2023 (18 luni).

Valoarea proiectului 4.818.716,90 lei (valoarea totală),

din care 4.005.683,63 lei cofinanțare UE (FSE).

ELABORAT
Coordonator activitate
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl