fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

A4.1 în cadrul Proiectului POCU/860/3/12/142832 se încheie la data de 20.09.2023

            În calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU 860/3/12/142832, FGC ACTIV GRUP SRL, anunță că, în data de 20.09.2023, se încheie acțiunile din cadrul subactivității A4.1 – Sprijinirea întreprinderilor pentru valorificarea potențialului de digitalizare și organizarea de programe de învățare la locul de muncă.

            Obiectivul specific 3 – Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă a fost atins prin implementarea subactivității A4.1 ce corespunde activității 1.3.3 din Ghidul Solicitantului. Obiectivul specific 3 a fost atins prin activități derulate pentru 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea, principală sau secundară, într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea, principală sau secundară, la cel puțin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă.

            Obiectivul specific 3 este în strânsă legătură cu rezultatele propuse (32 întreprinderi sprijinite și 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă) precum și cu indicatorul de proiect 4S35 și 4S17.

REZULTATE finale A4.1 la nivel de Partener 1:

  • 21 de întreprinderi sprijinite

Durata de desfășurare a activității: 21 iunie 2022 – 20 septembrie 2023 (15 luni), urmând ca până la data de 20.03.2024  întreprinderile să beneficieze, la cerere, în continuare de suport personalizat în baza Protocolului semnat între părți în cadrul Proiectului.

Valoarea proiectului 4.818.716,90 lei (valoarea totală),

din care 4.005.683,63 lei cofinanțare UE (FSE).

ELABORAT
Coordonator activitate
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl