fgcactiv.ro

În data de 04.07.2022 a început cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - Cursuri de formare competențe digitale avansate prima grupă de cursanți

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” Contract: POCU/860/3/12/142782

            FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, Contract POCU 860/3/12/142782, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, anunță că, în data de 04.07.2022 a început cursul Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Cursuri de formare competențe digitale avansate pentru prima grupă de cursanți formată din 13 membrii înscriși în grupul țintă.

            Perioada de desfășurare a cursului este: 04.07.2022 – 12.08.2022.

            Cursurile se desfășoară on-line pe platforma Google ClassRoom, asigurându-se un loc sigur și securizat de transmitere a fișierelor de lucru către cursanți. În cadrul platformei se pot vizualiza în întregime:

  • Secțiunea de cursuri;
  • Secțiunea calendar, unde cursanții au la dispoziție un program dezvoltat de vizualizare a planificării sesiunilor de curs și durata lor;
  • Secțiunea de evaluare a cunoștințelor (primirea, recepționarea și transmiterea exercițiilor și fișierelor de practică).

            De asemenea, s-a creat grupul de comunicare utilizând platforma Whatsapp pentru facilitarea mai rapidă a transmiterii de mesaje și informații scurte către cursanți, acesta fiind un instrument cu care fiecare cursant este deja acomodat.

ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Beneficiar
Partener