fgcactiv.ro
Comunicat de presă

Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare

Contract: POCU/860/3/12/142782

ANUNT LANSARE PROIECT

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020 si implementat in parteneriat cu Patronatul Serviciilor de Securitate, in calitate de Beneficiar, si Federatia Publisind, in calitate de Partener 2, anunta lansarea proiectului incepand cu data de 06.06.2022.

Proiectul se va desfasura 18 luni, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023.

Obiectivul general al proiectului:

„Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare” consta in cresterea si imbunatatirea nivelului de cunostinte si competente digitale in randul angajatilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de sustinere a competentelor digitale pentru angajatii din IMM-uri, in cadrul caruia 310 angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) vor beneficia de formare de competente digitale in vederea profesionalizarii si adaptarii la cerintele pietei muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

In completarea acestor programe de formare in competente TIC a 310 angajati, 32 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligenta mentionate anterior vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.

Obiective specifice:

-     Cresterea nivelului de constientizare a angajatorilor privind importanta si necesitatea participarii angajatilor la programe de formare continua;

-     Dezvoltarea si imbunatatirea competentelor digitale in plan profesional, pentru un numar de 310 angajati din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesionala, in urma carora un numar de minim 295 vor absolvi cursurile desfasurate.

-     Sprijin acordat unui numar de 32 intreprinderi in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca

Rezultate:

- 32 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv conform SNC/SNCDI, beneficiare prin cresterea gradului de digitalizare;

- 310 angajati participanti la programe de formare in domeniul digitalizarii;

- 3 intreprinderi care dezvolta programe de invatare la locul de munca la 6 luni de la finalizarea proiectului.

Prin intermediul proiectului, vor fi organizate 12 evenimente de constientizare, la nivel regional, la care vor participa aproximativ 360 de intreprinderi, ce au ca scop promovarea formarii profesionale continue in domeniul competentelor digitale, constientizarea importantei acesteia si cresterea motivatiei, atat a antreprenorilor, cat si a angajatilor de a implementa/accesa astfel de programe de formare.   Prin activitatile proiectului, se urmareste imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/aptitudini in domeniul digital si cresterea performantelor profesionale ale angajatilor din IMM-urile active in sectoarele economice/ domeniile identificate conform SNC si SNCDI, ceea ce va genera efecte pozitive pe termen lung, prin cresterea profesionalismului si adaptarea la cerintele pietei muncii ale angajatilor, ca si la fructificarea potentialului de dezvoltare al intreprinderilor, cu efect asupra cresterii numarului locurilor de munca din regiune, dezvoltare regionala si, implicit, la digitalizarea Romaniei. Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE. Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:
Florin Voicu
Tel.: 0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu