fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

Partener 1 – S.C. FGC ACTIV GRUP S.R.L. a facut primele inscrieri in grupul tinta al proiectului

SC FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, OS 3.12 ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, anunta inscrierea in grupul tinta al proiectului a primilor 10 beneficiari ai programelor de formare profesionala in domeniul competentelor digitale care vor participa la cursurile organizate  de Partenerul 1.

Cei 10 membri GT au fost selectati in urma intalnirilor si a evenimentelor de informare si constientizare cu angajatii si angajatorii – intreprinderi al caror cod CAEN al activitatii autorizate se regaseste in Anexa 5 – „Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020” -, prin indeplinirea CUMULATIVA a conditiilor de eligibilitate precizate in Metodologia de recrutare si selectie a membrilor grupului tinta, elaborata in cadrul proiectului.

Pe baza evaluarii documentelor depuse de candidati, expertii Responsabili activitati campanii si relatia cu GT ai Partenerului 1 au constituit si validat 10 dosare de inscriere in grupul tinta al proiectului.

Conform optiunii exprimata de membrii grupului tinta prin completarea Anexei 3 la Metodologia de recrutare si selectie in GT, cei 10 membri GT vor fi inscrisi la Cursurile de formare competente digitale avansate –  Nivel 2, organizate de Partener 1.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:
Florin Voicu
0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu