fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

ANUNT SELECTIE IMM-URI PRIVIND SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERILOR PENTRU VALORIFICAREA POTENTIALULUI DE DIGITALIZARE SI ORGANIZAREA DE PROGRAME DE ÎNVATARE LA LOCUL DE MUNCA IN CADRUL PROIECTULUI POCU/860/3/12/142782

                  FGC ACTIV GRUP SRL, este beneficiarul finanțării nerambursabile de către AMPOCU, în calitate de Partener 1 împreună cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI MUREȘ, în calitate de Beneficiar, pentru implementarea Proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, Axa Prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți; Obiectiv specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Cod proiect POCU/ 860/ 3/12/142782.

                 Proiectul “Competente digitale pentru competitivitate” isi propune sa rezolve problemele pentru cel putin 32 de intreprinderi si sa creasca gradul de digitalizare prin diminuarea sau chiar eliminarea barierelor ce stau in calea adaptarii continue la tehnologie. Astfel, proiectul, in cadrul SA 4.1 va avea o contributie importanta in ceea ce priveste: constientizarea importantei si necesitatii programelor de formare continua, dezvoltarea competentelor digitale prin participarea angajatilor la programe de formare profesionala, sprijinul acordat intreprinderilor in vederea elaborarii si introducerii unor programe de formare profesionala continua la locul de munca.

Astfel intreprinderile vor beneficia de urmatoarele servicii, prin cadrul proiectului:

 • suport personalizat pentru adaptarea intreprinderii la schimbarile tehnologice si optimizarea activitatii
 • introducerea de programe de invatare la locul de munca
 • elaborarea unor programe de formare profesionala la locul de munca
 • informatii cu privire la legislatie, proceduri etc. privind partea tehnica in implementarea programelor de formare profesionala la locul de munca
 • intocmirea documentatiei necesare acreditarii cursurilor de formare din cadrul IMM-ului

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE a IMM-urilor care pot beneficia de sprijin si se pot inscrie in cadrul proiectului sunt:

 1. Activeaza (au sediul social sau cel putin un punct de lucru) in Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;
 2. Se incadreaza in categoria IMM-urilor, asa cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare;
 3. Isi desfasoara activitatea principala sau secundara într unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI (conform tabelului nr.2 din HG nr.775/2015 privind aprobarea Strategiei naționale pentru competitivitate 2015-2020);
 4. Codul CAEN al activitatii autorizate principale sau secundare eligibila se va regasi in Lista codurilor CAEN anexa 5 – Lista aferentă codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020, Ghidul Solicitantului POCU 3.12 Locuri de munca pentru toti – Competente digitale pentru angajatii din IMM;
 5. Au disponibilitate de participare la activitatile proiectului (activitati de sprijinire pentru gasirea celor mai potrivite solutii pentru adaptarea intreprinderilor la schimbarile tehnologice si optimizarea activitatii acestora in vederea asigurarii sustenabilitatii, fiind incurajate ideile inovatoare, ideile care pun in valoare crearea unor conditii optime pentru competitivitate si care sprijina crearea de valoare adaugata prin folosirea tehnologiilor avansate), prin reprezentantul legal / alti reprezentanti / angajati / imputerniciti / etc.;
 6. Nu beneficiaza de dubla finantare prin proiecte POCU 3.12, anterior inscrierii sau la data inscrierii in prezentul proiect;
 7. Completeaza si semneaza prin reprezentantul legal / alti reprezentanti / angajati / imputerniciti / etc., angajamentul de disponibilitate fata de activitatile proiectului.

 

CERERILE DE INSCRIERE SE POT TRANSMITE ON LINE LA ADRESA DE EMAIL: office@fgcactiv.ro sau telefonic la numarul de telefon: 0746/266.195.

CONSULTANT SPRIJIN INTREPRINDERI 4

VOICU ANNE MARIE

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl