fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

AU FOST DISTRIBUITE PACHETELE CU MATERIALE pentru noile grupe de cursanți, înscriși la cursul de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”
– Curs de formare competențe avansate –

      FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, implementat împreună cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, contract POCU/860/3/12/142832, a finalizat distriburea pachetelor pentru noile grupe de cursanți înscriși la cursul de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe avansate.

Pachetele au fost distribuite pe baza unui proces verbal de predare-primire.

Fiecare pachet a conținut un rucsac laptop multifuncțional, un USB STICK 64 GB, o agendă, un pix, un mouse pad – toate personalizate, 1 mouse cu usb și un Hub USB cu 4 ieșiri, fiind oferit cu titlu GRATUIT, conform Cererii de finanțare și a Bugetului aprobat pentru proiect, având menirea de a veni în sprijinul cursanților noștri.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl