fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

O nouă serie de membrii grup țintă au început cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - Cursuri de formare competențe digitale avansate

            Începând cu data de 22.08.2022, au început cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Cursuri de formare competențe digitale avansate, organizat de FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, Contract POCU 860/3/12/142782, 28 de membrii înscriși în grupul țintă, împărțiți în două grupe – grupa 2 și grupa 3.

            Cursurile se desfășoară în continuare on-line, pe platforma Google ClassRoom, iar pentru ușurarea transmiterii mai rapide de mesaje și informații scurte către cursanți s-a creat grupul de comunicare utilizând platforma Whatsapp.

            Perioada de desfășurare a cursului pentru grupele 2 și 3 este: 22.08.2022 – 28.10.2022

ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl