fgcactiv.ro

Anunț de începere curs

  • 29 iunie 2022
  • adminFGC
COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE POCU/860/3/12/142782 Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului...
ANUNŢ ÎNSCRIEREA ÎN GRUPUL ŢINTĂ AL PROIECTULUI COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”-POCU/860/3/12/142782 Proiectul „Competențe digitale pentru competitivitate”, POCU/860/3/12/142782, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa...