fgcactiv.ro
PRIMA GRUPĂ A ÎNCEPUT CURSUL DE „COMPETENȚE DIGITALE DE UTILIZARE A TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI CA INSTRUMENT DE ÎNVĂȚARE ȘI CUNOAȘTERE” – CURS DE FORMARE COMPETENȚE DIGITALE AVANSATE             Din data...
Introducere compendiu legislativ Formarea profesională Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toțiObiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI...
INFORMARE PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI   „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832   ÎN LUNA IUNIE 2022              FGC ACTIV GRUP SRL, Partener în cadrul proiectului cu titlul „Abilități...
ANUNȚ DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ Proiect „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” POCU/860/3/12/142832 Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toțiObiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini...