fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

A fost indeplinit indicatorul 4S34 pentru 43 de persoane la incetarea calitatii de participant

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, OS 3.12 ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, anunta :

A fost indeplinit indicatorul 4S34  – Persoane care dobandesc o calificare/ care si-au validat competentele in sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/ SNCDI la incetarea calitatii de participant de catre 43 de persoane care au fost inscrise in grupul tinta al proiectului si au absolvit cursul organizat de FGC ACTIV GRUP SRL ”Competente digitale de utillizare a tehnologiei informatiei ca instrument de invatare si cunoastere” nivel 2cunostinte digitale avansate.

Cei 43 de absolventi ai cursului, inscrisi in grupele I, II si III,  au fost selectati si inscrisi in grupul tinta al proiectului in perioada septembrie 2022 – noiembrie 2022, in urma intalnirilor si a evenimentelor de informare si constientizare cu angajatii si angajatorii – intreprinderi al caror cod CAEN al activitatii autorizate se regaseste in Anexa 5 – „Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020” – prin indeplinirea CUMULATIVA a conditiilor de eligibilitate precizate in Metodologia de recrutare si selectie a membrilor grupului tinta, elaborata in cadrul proiectului, si au participat la procesul de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, realizat în conformitate cu Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 4.543/468/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu