fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă: FGC ACTIV GRUP SRL anunta inscrierea in grupul tinta al proiectului a 31 de noi participanti la activitati

FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, OS 3.12 ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, anunta inscrierea in grupul tinta al proiectului a inca 31 de noi beneficiari ai programelor de formare profesionala in domeniul competentelor digitale – nivel 2 – cunostinte digitale avansate – care vor participa la cursurile organizate  de Partenerul 1.

Cei 31 de noi membri GT au fost selectati in urma intalnirilor si a evenimentelor de informare si constientizare, organizate de Partenerul 1 in cursul lunilor iunie si iulie 2023, cu angajatii si angajatorii – intreprinderi al caror cod CAEN al activitatii autorizate se regaseste in Anexa 5 – „Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionate in Strategia Nationala pentru Competitivitate 2014-2020”. Validarea candidatilor si inscrierea acestora ca participanti in proiect s-au facut in urma indeplinirii CUMULATIVE a conditiilor de eligibilitate precizate in Metodologia de recrutare si selectie a membrilor grupului tinta, elaborata in cadrul proiectului.

Pe baza evaluarii documentelor depuse de candidati, expertii Responsabil activitati campanii si relatia cu grupul tinta ai Partenerului 1 au constituit si validat 31 de dosare de inscriere in grupul tinta al proiectului.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu