fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

Continuăm distribuirea certificatelor de absolvire a cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – nivel avansat, grupelor 6 și 7 de absolvenți

În luna iunie, FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE, contract POCU/860/3/12/142832, continuă distribuirea certificatelor de absolvire a cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – nivel avansat, absolvenților din grupele 6 și 7. Procesul de distribuire a certificatelor de absolvire a început la sfârșitul lunii mai, 9 absolvenți din grupa 6 intrând deja în posesia acestora, iar restul absolvenților vor intra în posesia certificatelor în luna în curs.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl