fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

AM DAT STARTUL DISTRIBUIRII PACHETULUI CU MATERIALELE DEDICATE CURSANȚILOR DIN GRUPELE 2 ȘI 3, ÎNSCRIȘI LA CURSUL DE ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe avansate

          

FGC ACTIV GRUP SRL, partener în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, contract POCU/860/3/12/142832, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-est și Centru, împreună cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, anunță faptul că din data de 01.09.2022, a început distribuirea gratuită, a pachetului de materiale pentru cursanți, care conține următoarele:  un rucsac laptop multifuncțional personalizat, un USB STICK 64 GB personalizat, o agendă și un pix personalizat, un mouse pad personalizat, 1 mouse cu usb și un Hub USB cu 4 ieșiri.

Cele 27 de persoane, membrii Grup Țintă, înscrise în grupele 2 și 3 la cursul de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe avansate, vor primi pe baza unui proces verbal de predare-primire, câte un pachet, conform Cererii de finanțare și a Bugetului aprobat  pentru proiect.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl