fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL continuă înscrierile pentru cursul GRATUIT de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” - Cursuri de formare competențe digitale avansate

În calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, FGC ACTIV GRUP SRL face în continuare înscrieri pentru constituirea noilor grupe de cursanți / formarea grupelor 8 și 9, oferind IMM-urilor eligibile conform Anexei 5 – „Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020”, posibilitatea de a-și înscrie GRATUIT angajații la cursurile de digitalizare.

            Cursul se va desfășura în perioada 06.04.2023 – 21.06.2023 on-line.

            Vă reamintim că proiectul este implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Mureș în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru și este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Vă așteptăm și pe voi!

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl