fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

FGC ACTIV GRUP SRL continuă înscrierile pentru constituirea ultimelor grupe la cursul de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe avansate –

            FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU/860/3/12/142832, implementat împreună cu CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est și Centru, anunță continuarea înscrierilor la cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere”, curs de formare competențe avansate, în vederea constituirii ultimelor grupe de cursanți – grupele 10 și 11.

            Cursul se va desfășura în perioada 26.06.2023 – 04.09.2023, online.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl