fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

FGC Activ Grup Srl, în calitate de Partener 1, în cadrul proiectului „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” a finalizat campania de distribuire a pachetelor cu materiale pentru cursanții grupelor 10 și 11

Pentru a veni în sprijinul membrilor GT înscriși la cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs de formare competențe avansate în grupele 10 și 11, FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului Abilități digitale pentru întreprinderi competitive, Contract POCU 860/3/12/142832, a oferit cu titlu gratuit, conform Cererii de finanțare și a Bugetului aprobat pentru proiect, pachetele cu materiale pentru cursanți – personalizate cu elementele de identificare ale proiectului (rucsac laptop multifuncțional, un USB STICK 64 GB, o agendă, un pix, un mouse pad, un mouse cu usb și un Hub USB cu 4 ieșiri).

Predarea pachetelor s-a realizat pe bază de proces verbal de predare-primire.

Le dorim spor la treabă tuturor!

ELABORAT
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl