fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, a început distribuirea certificatelor de absolvire

Noi absolvenți ai cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs IT, nivel avansat, organizat de către FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, Contract POCU 860/3/12/142782, au intrat deja în posesia certificatelor de absolvire.

Îi felicităm pe toți, și le dorim să continue să investească în formarea lor profesională!

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl