fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC Activ Grup Srl, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” a început distribuirea primelor certificate de absolvire pentru cursanții din grupele 8 și 9

Primii absolvenți din grupele 8 și 9, înscriși la cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de învățare și cunoaștere” – cunostințe IT avansate – 120 de ore, organizat de către FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, au intrat deja în posesia certificatelor de absolvire.

            Îi felicităm pentru rezultatele obținute la examen, și le dorim să fructifice din plin cunoștințele dobândite în cadrul acestui curs.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl