fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1, în cadrul proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, anunță formarea a două grupe de curs, dedicat SPECIALIȘTILOR IT

În faza de implementare finală a proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate”, Contract POCU 860/3/12/142782, FGC ACTIV GRUP SRL  în calitate de partener 1, oferă posibilitatea SPECIALIȘTILOR IT angajați în cadrul IMM-urilor, de a beneficia de un curs de top, cuprinzând informații relevante privind tehnologiile de ultimă generație, modurile de adaptare a noilor soft-uri la locul de muncă, precum și cele mai ascunse și în același timp căutate secrete în domeniul digitalizării.

La finalul cursului se va susține un examen în vederea verificării cunoștințelor dobândite, fiecare cursant primind un certificat de participare.

Locurile sunt limitate!

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl