fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” anunță începerea cursului de către prima grupă de specialiști în IT

A început predarea cursului de „Competențe digitale pentru specialiști în IT” pentru prima grupă de specialiști angajați în domeniul IT. În cadrul acestui curs, sunt predate tehnici de lucru de ultimă oră, sesiuni interactive de brain storming, discuții pe spețe și exemple relevante din experiența cursanților, și implementarea noilor tendințe din tehnologie la locul de muncă. Perioada de desfășurare a cursului pentru prima grupă de cursanți este 17.08.2023-30.08.2023, fiind organizat de către FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl