fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

FGC Activ Grup Srl, Partener 1 în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE” a finalizat distribuirea certificatelor de absolvire pentru cursanții din grupele 8 și 9

            FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, contract POCU 860/3/12/142832, anunță că alte grupe de absolvenți ai cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – nivel avansat, au intrat, în posesia certificatelor de absolvire. Cursul s-a desfășurat în perioada 06.04.2023 – 21.06.2023, on line, iar examenul de absolvire a avut loc în data de 23.06.2023.

            Îi felicităm pe noii absolvenți, și le urăm succes în tot ceea ce vor întreprinde!

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl