fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

FGC ACTIV GRUP SRL va organiza un nou examen de absolvire a cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – nivel avansat

În data de 23.06.2023, FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE, contract POCU/860/3/12/142832, va organiza examenul de absolvire a cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – nivel avansat pentru cei 27 de cursanți din grupele 8 și 9.

În cadrul examenului, cursanții vor putea certifica ceea ce au învățat pe parcursul celor 120 de ore, atât la orele de teorie cât și la aplicațiile practice.

Le dorim succes!

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl