Campanie de informare

SC FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului cu titlul “Competențe practice pentru viitorii absolvenți din învățământul superior – COMPETENT!”, anunță pentru data de 6 octombrie, începând cu ora 10:00, campania de informare și conștientizare în vederea facilitării de selecție a grupului țintă, pentru efectuarea stagiilor de practică în luna octombrie 2015.

Grupul țintă este format din minim 150 de studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență sau master) din cadrul UTCN – Centru Universitar Nord din Baia Mare, Facultatea de Științe.

Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea unui parteneriat performant între mediul academic şi angajatori cu scopul dobândirii, dezvoltării cunoştinţelor şi a aptitudinilor de muncă ale studenţilor pentru facilitarea unei inserţii optime a acestora pe piaţa muncii.

Cei 150 de studenţi înscrişi în grupul ţintă al proiectului vor participa la stagii de pregătire practică organizate în unul din domeniile de specializare/discipline de practică: Resurse Umane, Comerț, Marketing şi Management, la cei doi agenți economici promotori ai proiectului, SC Romania Hypermarche SA și SC FGC Activ Grup SRL.

Toți studenții selectați în grupul țintă vor beneficia de minim 32 de ore de consiliere profesională și orientare în carieră, propuse cu scopul de a le îmbunătăți șansele de angajare prin dezvoltarea propriei individualități. Stagiile de practică vor fi organizate în perioada septembrie – octombrie 2015, pe mai multe grupe, timp de 90 ore (15 zile), studenții participanți primind la finalul acestora adeverință de practică și credite conform planului de învățământ.

Toți studenții care vor participa integral la activitățile proiectului (programul de consiliere și orientare în carieră, stagiul de pregătire practică), vor primi subvenţii în valoare de 900 lei/student. La sfârșitul stagiilor de pregătire practică, se va organiza un concurs pentru premierea celor mai buni stagiari din cele 4 domenii de practică oferindu-se, în total, în cadrul proiectului, 21 de premii în valoare de 1500 lei/student, din care 6 premii vor fi pentru cei 20 de studenți care fac practică la Partenerul 1- FGC Activ GRUP SRL.

În grupul țintă, se pot înscrie studenţii care îndeplinesc condițiile de eligibilitate și criteriile de selecție conform metodologiei de selecţie a grupului ţintă (afişată la avizierul facultăților), în limita locurilor disponibile pe domenii de specializare/discipline:

1.     Resurse umane (10 persoane),
2.     Comerț (50 de persoane),
3.     Marketing (50 de persoane),
4.     Management (40 de persoane) 

Proiectul “Competențe practice pentru viitorii absolvenți din învățământul superior – COMPETENT!”, cod proiect POSDRU/189/2.1/G/156060, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – „Investeşte în oameni!”, Axa prioritară 2” „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă”, se derulează pe o perioadă de 6 luni (iulie – decembrie 2015).

Pentru informaţii suplimentare privind proiectul şi înscrierea în grupul ţintă, vă rugăm să contactaţi expertul identificare, asistență grup țintă și monitorizare a inserției pe piața muncii Felicia Mardale, prin e-mail: ID156060@fgcactiv.ro