Desfasurarea stagiului de practica pentru specializarea Comert

În cadrul desfășurării stagiilor de practică pentru specializarea Comerț pentru activitatea „A5 Organizarea, monitorizarea, evaluarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru studenti precum si identificarea grupului tinta.”, Partenerul 1 – FGC ACTIV GRUP SRL a organizat o primă grupă de 5 studenți care desfășoară căte 6 ore de practica pe zi in Hipermarketurile Cora în perioada 21 septembrie – 9 octombrie 2015.
In cadrul acestei activitati se desfășoară cele 90 de ore aferente stagiilor de practica obligatorii din planul de invatamant a UTCN – Centrul Universitar Nord din Baia Mare.

Obiectivele urmărite în desfășurarea Stagiului de practică pentru specializarea Comerț sunt:
 Aplicarea în practică a cunoştinţelor economice şi de specialitate dobândite de student 
     Formarea deprinderilor necesare pentru cercetarea ştiinţifică, teoretică şi practică;
     Analizarea componentelor sistemului de management din societatea comercială respectivă;
     Frecvenţa folosirii şi implementării metodelor moderne de management în comerţ;
     Studierea parametrilor sistemului informaţional şi a principalelor deficienţe ale acestora;
     Completarea formularelor de lucru specifice compartimentului unde îşi desfăşoară activitatea;
     Formarea deprinderilor necesare întocmirii studiului de caz pentru licenţă.

Pentru studentii care participa integral la activitatile proiectului se va acorda o Subvenție în valoare de 900 lei/student. 
In cadrul proiectului „Competente practice pentru viitorii absolventi din invatamantul superior – COMPETENT!” Partenerul 1 FGC ACTIV GRUP SRL va prelua un total de 20 de studenti care vor fi repartizati in felul urmator: 2 grupe pentru Marketing si 2 grupe pentru Comert.

La sfarsitul stagiilor de pregatire practica, se va organiza un concurs pentru premierea celor mai buni stagiari din cele 4 domenii de practică oferindu-se, în total, în cadrul proiectului, 21 de premii în valoare de 1500 lei/student din care 6 premii vor fi oferite studentilor care au desfasurat stagiile de practica la FGC ACTIV GRUP SRL

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Expertul Coordonator activitate Partener 1, Florin VOICU, la adresa de e-mail id156060@fgcactiv.ro