Desfasurarea stagiului de practica pentru specializarea Marketing

În cadrul desfășurării stagiilor de practică pentru specializarea Marketing pentru activitatea „A5 Organizarea, monitorizarea, evaluarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru studenti precum si identificarea grupului tinta.”, Partenerul 1 – FGC ACTIV GRUP SRL a organizat o primă grupă de 5 studenți care desfășoară căte 6 ore de practica pe zi in Hipermarketurile Cora în perioada 21 septembrie – 9 octombrie 2015.
In cadrul acestei activitati se desfășoară cele 90 de ore aferente stagiilor de practica obligatorii din planul de invatamant a UTCN – Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
În timpul stagiului de practică pentru specializarea Marketing, studenții își însușesc informații referitoare la:

•     statutul firmei/instituţiei unde efectuează stagul de pregătire practică de specialitate;
•     obiectul de activitate al firmei/instituţiei;
•     organigrama firmei/instituţiei;
•     cunoaşterea concretă a modului de desfăşurare a practicii asociate specialistului in marketing în cadrul firmei/instituţiei;
•     formarea prin efort direct, sistematic şi dirijat a concepţiei proprii de înţelegere, judecare, utilizare şi valorificare a informatiilor necesare deciziilor privind strategia de marketing, implementarea pe piaţă a activităţilor comerciale;
•     concretizarea prin efort propriu, pe răspunderea studentului, a lucrărilor practice specifice de sinteză şi analiză a activităţii de marketing;
•     utilizarea sistemului informatic al fimei în realizarea tuturor activităţilor necesare implementării;
•     identificarea, colectarea şi prelucrarea de informaţii cu privire la activităţile şi procesele specifice domeniului de activitate al firmei;
•     capacitatea de a utiliza cunoştinţele acumulate în situaţii noi, nepredictibile şi complexe;
•     spirit de iniţiativă şi creativitate în rezolvarea problemelor practice;
•     generalităţi legate de resursele firmei/institutiei şi rezultatele activităţii, tehnici de organizare folosite în firma (proiectarea structurii organizaţionale, tipuri de structuri organizatorice) ;
•     familiarizarea cu activitatea specifică de cercetare şi prospectare a pieţei firmei (tehnici de analiză a conjuncturii pieţei, evaluarea       dimensiunilor pieţei);
•     familiarizarea cu principalele aspecte privind implementarea mixului de marketing la nivelul firmei:
– produs – particularităţi, politica de produs, strategii de produs, ciclul de viaţă al produsului ;
– preţul – factori care influenţează preţul, strategii de poziţionare ;
– promovarea: publicitate, promovarea directă a vânzărilor, târguri şi expoziţii, PR, promovare social media, sponsorizări,etc ;
– distribuţia: canale de distribuţie, sistemul logistic;
•     aspecte referitoare la cercetările de marketing cantitative şi calitative necesare în activitatea firmei;
•     aprofundarea aspectelor referitoare la planificarea strategică în marketing la nivelul firmei;

Pentru studentii care participa integral la activitatile proiectului se va acorda o Subvenție în valoare de 900 lei/student. 
In cadrul proiectului „Competente practice pentru viitorii absolventi din invatamantul superior – COMPETENT!” Partenerul 1 FGC ACTIV GRUP SRL va prelua un total de 20 de studenti care vor fi repartizati in felul urmator: 2 grupe pentru Marketing si 2 grupe pentru Comert.

La sfarsitul stagiilor de pregatire practica, se va organiza un concurs pentru premierea celor mai buni stagiari din cele 4 domenii de practică oferindu-se, în total, în cadrul proiectului, 21 de premii în valoare de 1500 lei/student din care 6 premii vor fi oferite studentilor care au desfasurat stagiile de practica la FGC ACTIV GRUP SRL 

Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati Expertul Coordonator activitate Partener 1, Florin VOICU, la adresa de e-mail id156060@fgcactiv.ro