POSDRU/189/2.1/G/156058

antet-specific-proiect-156058-copia-2

FGC ACTIV GRUP SRL în parteneriat cu S.C.ROMANIA HYPERMARCHE SA anunta inceperea, in data de 1 iulie 2015, a proiectului „Stagii de practica performante pentru profesionistii de maine – START!” POSDRU/189/2.1/G/156058

Obiectivul general:
Obiectivul general al Proiectului este crearea unui parteneriat performant intre mediul academic si angajatori cu scopul dobandirii, dezvoltarii cunostintelor si a aptitudinilor de munca ale studentilor pentru facilitarea unei insertii optime a acestora pe piata muncii.
Prin acest Proiect se asigura dezvoltarea resursei umane pentru integrarea durabila pe piata muncii prin promovarea invatarii pe tot parcursul vietii, pentru dobandirea cunostintelor si dezvoltarea aptitudinilor de munca a cel putin 150 de studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant (licenta sau master), din cadrul universitatilor din Cluj, pentru imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii si cresterea ratei de ocupare la nivel national.

Obiective specifice:
OS1) Cresterea gradului de constientizare privind oportunitatile viitorilor absolventi de invatamant superior pentru efectuarea stagiilor de practica si diseminarea de bune practici ce vin in ajutorul unei insertii optime pe piata muncii.
OS2) Imbunatatirea orientarii profesionale a cel putin 150 de studenti prin actiuni inovatoare de consiliere profesionala si orientare in cariera cu scopul dezvoltarii competentelor necesare in procesul inserarii pe piata muncii si cresterea gradului de ocupare.
OS3)Facilitarea accesului la stagii de practica performante pentru studenti in vederea cresterii ratei de ocupare prin dezvoltarea de parteneriate, prin mecanisme ale proiectului, in randul universitatilor si angajatorilor in vederea imbunatatirii tranzitiei de la scoala la o viata activa.

Activitatile proiectului:
A1. Managementul proiectului (L1­L6). Aceasta activitate va cuprinde actiuni specifice de realizare a managementului de proiect in vederea asigurarii unei implementari optime cu respectarea principiilor asumate in special al celui de cost/eficienta si realizarea tuturor indicatorilor asumati.
A2 Derularea achizitiilor (L1­L6) In cadrul acestei activitati se vor realiza achizitiile necesare desfasurarii cadrului general al proiectului dar si achizitiile necesare serviciilor de consiliere profesionala si orientare in cariera;
A3. Actiuni de informare si publicitate a proiectului precum si campanii de constientizare privind oportunitatile efectuarii stagiilor de practica pentru studenti (L1­L6) Se vor elabora si achizitiona materiale de informare si promovare ce vor fi concentrate pe promovarea proiectului si evidentierea oportunitatilor dobandirii de competente pentru o tranzitie mai usoara de la scoala la viata activa prin parcurgerea de stagii de practica performante. Se va desfasura o campanie social media menita sa contribuie atat la diseminarea de bune practici cat si la promovarea proiectului. Fiind o activitate dedicata incurajarii dezvoltarii profesionale prin dobandirea de aptitudini prin practica se vor organiza 3 evenimente de informare si constientizare locale (concentrate pe universitati) unde se vor tinti un minim de 150 participanti ce vor cuprinde persoane din grupul tinta, ONG-uri de profil, persoane reprezentative din domeniul academic etc. De asemenea se vor distribui materialele publicitare si se va dezvolta un website al proiectului ce va avea ca scop diseminarea rezultatelor, facilitarea inscrierii, monitorizarii si evaluarii grupului tinta, precum si multiplicarea rezultatelor la alte grupuri tinta precum elevii de liceu prin punerea la dispozitie a metodologiei de realizare a activitatilor intreprinse prin proiect si obtinerea rezultatelor scontate. Se vor organiza atat conferinta de deschidere cat si cea de inchidere unde se vor disemina rezultatele, respectiv obiectivele si oportunitatile proiectului.
A4. Activitati de consiliere profesionala si orientarea in cariera (activitate externalizata) (L1­L6) Aceasta activitate reprezinta un pachet de servicii ce vor fi oferite persoanelor din Grupul tinta care au participat sau urmeaza a participa la stagiile de practica, cu scopul de a le dezvolta statutul de angajabilitate prin dezvoltarea propriei individualitati, dezvoltarea competentelor generale la locul de munca si abilitatea de a-si formula scopuri specifice si masurabile privind dezvoltarea profesionala. In plus activitatea se va concentra si pe asistarea in orientarea spre o cariera atat inainte cat si dupa efectuarea stagiilor de practica.
A5 Organizarea, monitorizarea, evaluarea si desfasurarea stagiilor de practica pentru studenti precum si identificarea grupului tinta (L1­L6) In cadrul acestei activitati se vor identifica 150 persoane din grupul tinta (studenti) din cadrul universitatilor cu profilul Marketing, Resurse Umane, Comert si Management din Judetul Cluj (universitatea Babes­ Bolyai). Se vor concepe si distribui materiale suport pentru desfasurarea stagiilor de practica si se va realiza o monitorizare si evaluare continua a progresului inregistrat de grupul tinta. La sfarsitul proiectului se va organiza evaluarea finala a intregului stagiu de practica printr-un concurs cu premii pentru cei mai buni stagiari din domeniile de practica (2 Resurse Umane, 7 Marketing, 7 Comert, 5 Management).

Grup ţintă Studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant – 150

Rezultate:
Prin aceaste activitati proiectul isi propune sa obtina:
-un pachet de instrumente si metodologii pentru consiliere profesionala si orientare in cariera ;
-150 de persoane din grupul tinta ce au urmat sau vor urma stagii de practica consiliate.
-150 de persoane identificate , incadrate ca persoane din grupul tinta, asistate si monitorizate ;
-Elaborarea si distribuirea metodologiei de desfasurare, monitorizare si evaluare a stagiilor de practica ;
– parteneriate de colaborare cu universitatea Babes­Bolyai (facultatea de sociologie si facultatea de stiinte economice si gestiune afaceri) si altele de profil
-conceperea si distribuirea materialelor suport pentru stagiile de practica (caiete de practica, materiale informative specifice domeniilor de practica, fise feed­back etc) ;
-150 de persoane din grupul tinta ce participa la 90 de ore de practica (marketing, comert, resurse umane, management) ;
-150 de rapoarte de monitorizare, evaluare preliminarea si finala a stagiilor de practica si 150 conventii de practica ;
-21 de premii oferite celor mai buni stagiari.
Efectul acestor masuri integrate a dobandirii cunostintelor si dezvoltarea aptitudinilor de munca ale tinerilor prin efectuarea de stagii de practica, la diferiti potentiali angajatori, este de a facilita tranzitia de la scoala la viata activa intr­un mod performant, prin dobandirea de competente profesionale la standardul cerut pe piata muncii si de a atenua efectele cresterii ratei somajului, in special in randul tinerilor, in conditiile restructurarii economiei actuale si ale necesitatii adaptarii la cerintele pietei muncii si a angajatorilor.