POCU/18/4.1/101824

ANUNT DEMARARE PROIECT

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 4 Incluziunea sociala si combaterea saraiei

Beneficiar: Comuna Sauca

Titlul proiectului: „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunitatii Marginalizate”

Contract de finanțare nr. POCU/18/4.1/101824

 

In 16 august 2017 FGC Activ Grup SRL ca Partener 1 impreună cu beneficiarul Primăria Săuca, Partener 2 – Asociatia pentru copii si tineri 4U si Partener 3 – Scoala Gimnaziala Sauca, au lansat proiectul cu titlul „Servicii Integrate pentru Revigorarea Comunității Marginalizate”.

Data finalizarii proiectului este 15.08.2020, iar perioada de implementare este de 36 de luni.

 

Obiectivul general al proiectului il constituie furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii rome, aferenta comunei Sauca, judetul Satu Mare, in vederea reducerii numarului de personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala si a depasirii situatiei de vulnerabilitate.

 

OS1 –organizarea si furnizarea unor pachete integrate de servicii in vederea dezvoltarii capacitatii ocupationale pentru 280 de persoane (minim 140 femei) aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate din care 60% aparţin minorităţii rome. 238 de persoane vor dobandi diplome de calificare. Acest obiectiv va fi realizat prin activitatile de dezvoltare motivationala, consiliere si mediere pe piata muncii, coaching angajati, ateliere creative. Vor fi organizate cursuri pentru competente informatice, competente antreprenoriale si calificare in meseriile de agent curatenie, impletitor nuiele, confectioner asamblor articole din materiale textile, zidar-pietrar-tencuitor, stivuitorist, operator la fabricarea conservelor din legume sau fructe

OS2– Mobilizarea actorilor relevanti din zona in vederea integrarii pe piata muncii si in mediul de afaceri a 90 de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate, din care 54 de etnie roma. Obiectivul va fi realizat prin organizarea de burse ale locurilor de munca, excursii la antreprenori de succes, focus grupuri pentru realizare planuri de afaceri, concurs de idei finalizat cu infiintarea a 15 firme (microgranturi), consultanta si sprijin pentru derularea afacerilor, evenimente de promovare a firmelor noi infiintate (targ „Made in Sauca”)

OS3- furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale si medicale functionale prin infiintarea unui centru comunitar multifunctional de servicii integrate care va cuprinde biroul social, cabinetul medical si centru informational cu acces internet pentru persoanele aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială. Va fi creata o echipa mobila formata din 1 asistent social, 1 lucrator social, ingrijitor la domiciliu, medic, care va furniza servicii socio-medicale pentru cele 560 de persoane aflate in risc de sărăcie şi excluziune socială din comunitatea marginalizata. Se vor organiza campanii privind sanatatea reproducerii, stil de viata sanatos, promovarea regulilor de igiena pentru copii

OS4– furnizarea unui pachet integrat de masuri pentru educatie si prevenirea abandonului scolar pentru 280 de copii (minim 140 fete) aflati in risc de saracie si excluziune sociala (din care 60% romi). Se vor realiza masuri de informare si consiliere a parintilor, consiliere si monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare, campanii privind beneficiile educatiei, program de tip scoala dupa scoala, se va furniza hrana si imbracaminte.

OS 5- combaterea marginalizarii prin construirea de locuinte sociale. Se va realiza un numar de minim 9 case sociale integrate in comunitate de care vor beneficia minim 50 de persoane din grupul tinta in vederea rezolvarii problemei spatiului locativ si a segregarii pentru persoanele in risc de saracie si excluziune sociala, in special pentru persoanele de etnie roma

OS 6- reglementarea actelor de identitate si de proprietate in vederea integrarii prin combaterea discriminarii. In plus, vor fi derulate campanii de informare privind non discriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate, la care vor participa toti membrii grupului tinta. In acest sens va fi organizat anual si un festival al comunitatii rome pentru promovarea multiculturalismului. Vor fi incheiate parteneriate si protocoale cu serviciul public de ocupare pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

 

REZULTATELE PROIECTULUI APROBATE CONFORM CERERII DE FINANTARE:

 • Cereri de rambursare si de plata depuse; 36 rapoarte de monitorizare lunara realizate; procedura de achizitii realizata, achizitii derulate conform legislatiei in vigoare.

 

 • 280 de parinti aflati in risc de saracie si excluziune sociala consiliati in vederea acoperirii nevoilor copiilor si prevenirii abandonului scolar.

 

 • 11 evenimente de promovare a regulilor elementare de igiena derulate, 280 de copii informati, 550 seturi brosura+pliant distribuite; 11 comunicate distribuite.

 

 • 2 seturi de haine si rechizite/an distribuite catre 280 copii.

 

 • 280 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala consiliati si monitorizati.

 

 • 280 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala inscrisi in proiect, monitorizati si evaluati.

 

 • 6 campanii de constientizare privind beneficiile educatiei derulate, 280 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala informati; 900 seturi brosura+pliant informativ educational distribuite; 6 comunicate distribuite.

 

 • program de tip scoala dupa scoala derulat pentru 75 de copii aflati in risc de saracie si excluziune sociala si de abandon scolar.

 

 • 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise in proiect; 280 de persoane aflate in risc de saracie si incluziune sociala monitorizate in timpul derularii activitatilor; 2 evenimente de informare derulate; 2 roll-up, 10 afise, 300 seturi brosura+pliant informativ activitatea de ocupare distribuite; 2 comunicate distribuite.

 

 • 280 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala dezvoltate motivational in vederea integrarii pe piata muncii.

 

 • 280 de persoane inscrise la cursul de competente informatice; minim 250 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala certificate in competente informatice.

 

 • 12 cursuri derulate (6 calificari); 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise la curs, minim 238 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala calificate.

 

 • 280 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala consiliate si mediate pe piata muncii.

 

 • 75 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala angajate; 75 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala participante la coaching; angajatori subventionati pentru 75 de locuri de munca mentinute.

 

 • 11 burse ale locurilor de munca derulate; 1 roll-up, 1100 seturi brosura+pliant informativ Bursa locurilor de munca distribuite; 11 comunicate distribuite.

 

 • minim 24 ateliere creative pentru grupuri vulnerabile desfasurate in parteneriat cu penitenciar, centre de zi, scoli, azile etc; 1 roll- up, 1200 pliante ateliere creative distribuite; 24 comunicate distribuite.

 

 • 28 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise la cursul de competente antreprenoriale, minim 25 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala certificate in competente antreprenoriale.

 

 • 4 excursii de 2 zile derulate la antreprenori de succes.

 

 • 4 focus grupuri desfasurate pentru elaborarea planurilor de afaceri.

 

 • 1 metodologie de concurs elaborata, 1 concurs derulat, 15 contracte de subventie pentru micro-granturi semnate; 1 comunicat distribuit.

 

 • 15 microgranturi infiintate, servicii contabile, servicii marketing si publicitate, servicii de mentorat in afaceri furnizate; 15 subventii pentru microgranturi acordate; 15 website realizate; 15 seturi materiale informative afacere realizate.

 

 • 9 targuri „ Made in Sauca” desfasurate; 1 roll-up, 1800 seturi brosura+pliant Targul „Made in Sauca” distribuite; 9 comunicate distribuite.

 

 • 1 centru comunitar multifunctional de servicii integrate functional; 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii sociale, medicale, socio-medicale; 1 sectiune website dedicata Centru comunitar realizata.

 

 • campanie continua privind sanatatea reproducerii/ planificarea familiala derulata; minim 380 persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate; 1000 brosuri informative sanatatea reproducerii distribuite.

 

 • campanie continua privind stilul de viata sanatos derulata: 560 persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate; 1000 brosuri stil de viata sanatos distribuite.

 

 • -560 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise la medicul de familie; 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii medicale.

 

 • 1 echipa mobila functionala; 560 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii socio-medicale.

 

 • minim 50 de persoane beneficiare de servicii de ocupare prin locuinte sociale; minim 9 locuinte sociale construite.

 

 • servicii de asistenta furnizate pentru reglementarea documentelor de identitate si de proprietate.

 

 • 1 campanie continua de informare si constientizare privind discriminarea si combaterea ei derulata; minim 500 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate.

 

 • 1 campanie continua de promovare pentru implicare activa si voluntariat derulata; 500 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala informate; 500 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate in actiunile comunitatii.

 

 • 3 festivaluri ale comunitatii rome desfasurate; minim 560 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala implicate in derularea festivalului; 1 banner outdoor plasat la intrarea in comuna; 3000 seturi brosura+pliant festival.

 

 • minim 2 parteneriate si protocoale incheiate cu serviciul public de ocupare.

 

Grupul ţintă al proiectului cuprinde 560 de persoane din comunitatea marginalizata aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială în care există populaţie aparţinând minorităţii rome a comunei Sauca. Din cele 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala minim 60% (336 persoane) vor fi de etnie roma iar minim 280 vor fi de sex feminin.

 

Valoarea totală a proiectului este de 17.924.896,01 RON

FSE -15.086.620,37 RON

BN-2.468.124,06 RON