POCU/18/4.1/101814

1

”A.U.R.I.T. –  ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesu Aurit”

POCU/18/4.1/101814

 

 

Partenerul 1 FGC ACTIV GRUP SRL impreuna cu Beneficiarul COMUNA MEDIESU AURIT, alaturi de MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL, Partener 2, si SCOALA GIMNAZIALA “GEORGE COSBUC” MEDIESU AURIT, Partener 3,  implementeaza proiectul ”A.U.R.I.T. –  ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesu Aurit”, POCU/18/4.1/101814, finantat prin Programul Operational Capital Uman.

Proiectul are o durata de 3 ani si se va derula in perioada 16 august 2017 – 15 august 2020.

Obiectivul general al proiectului este furnizarea unui pachet integrat de masuri de sprijin si furnizarea de servicii educationale, de ocupare, sociale, medicale si socio-medicale durabile si de locuire in beneficiul comunitatii marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma, aferenta comunei Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, pentru un grup tinta format din 560 de persoane, respectiv 280 de copii si 280 de adulti, din care 60% participanti de etnie roma si 50% participanti de gen feminin, in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala si depasirii situatiei de vulnerabilitate si marginalizare.

Procesul de selectie a participantilor se va desfasura continuu, potrivit metodologiei de selectie copii si metodologiei de selectie adulti, incepand cu 25 august 2017, respectand principiul transparentei și al egalitatii de sanse, ca si al nediscriminarii.

Activitatile proiectului se adreseaza persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala, in primul rand unui numar de 280 de copii inscrisi in grupul tinta, cu varste cuprinse intre 5 ani si 18 ani prescolari, scolari si tineri pana la 18 ani care au abandonat scoala, care sunt inscrisi sau care vor fi inscrisi/reinscrisi in sistemul de invatamant obligatoriu, pentru a sustine mentinerea acestora in cadrul scolii, combaterea abandonului scolar, dezvoltarea intregului potential individual  pentru ca acestia sa devina adulti capabili sa participe deplin la viata economica, sociala si culturala a Romaniei.

Prin proiect, se vor realiza dotari pentru scoala si gradinita, masuri de informare si consiliere a parintilor, consiliere si monitorizare a copiilor cu probleme de adaptare, campanii privind beneficiile educatiei, program de tip scoala dupa scoala, se vor furniza hrana, rechizite scolare si imbracaminte.

Beneficiari ai proiectului sunt si 280 de adulti cu varste cuprinse intre 18 si 65 de ani, care au absolvit 8 clase in invatamantul obligatoriu. Acestia vor beneficia de masuri de sprijin pentru accesul si /sau mentinerea pe piata muncii, inclusiv prin antreprenoriat, prin:

 • activitati de dezvoltare motivationala, consiliere si mediere pe piata muncii;
 • cursuri pentru dobandirea de competente informatice;
 • organizarea de cursuri de calificare in meseriile : agent curatenie, impletitor nuiele, confectioner-asamblor articole din materiale textile, zidar-pietrat-tencuitor, stivuitorist, operator la fabric conservelor din legume sau fructe, din care 75 de persoane din grupul tinta (45 de persoane de etnie roma) vor fi angajati;
 • organizarea a 11 burse ale locurilor de munca;
 • organizarea de cursuri de competente antreprenorial, inclusiv vizite de lucru la firme de succes din zona si focus grupuri pentru sprijin in elaborarea planului de afaceri;
 • concurs de planuri de afaceri din care vor fi premiate 15 planuri, in vederea infiintarii de microgranturi;
 • sprijin pentru infiitarea a 15 microgranturi finantate prin proiect.

 

Prin proiect, va fi infiintat si dotat un Centru comunitar multifunctional de servicii integrate socio-medicale pentru persoanele marginalizate, care va cuprinde biroul social, cabinetul medical si centru informational pentru persoanele aflate in risc de saracie si excluziune sociala, de care vor beneficia cu prioritate cei 560 de membrii ai grupului tinta. In cadrul Centrului comunitar multifunctional:

 • se va organiza o campanie continua pentru informare si cresterea interesului populatiei generale fata de sanatatea reproducerii; pentru combaterea dublei discriminari a tinerelor rome de peste 14 ani; prin oferirea de consultatii medicale gratuite catre comunitate;
 • se va organiza o campanie continua privind beneficiile unui stil de viata sanatos ;
 • va fi furnizat un pachet de baza de servicii profilactice si curative, alte servicii medicale conform competentelor medicului de familie;
 • se va infiinta o echipa mobila care va furniza servicii socio-medicale.

 

Complementar, vor fi furnizate activitati de imbunatatire a conditiilor de locuit ale persoanelor din grupul tinta prin construirea de locuinte sociale, minim 10 case sociale integrate in comunitate de care vor beneficia minim 50 de persoane din grupul tinta, in vederea rezolvarii problemei spatiului locativ si a segregarii pentru persoanele in risc de saracie si excluziune sociala, in special pentru persoanele de etnie roma.

Va fi acordata asistenta juridica pentru reglementarea problemelor de natura juridica (acte de identitate si de proprietate) in vederea integrarii prin combaterea discriminarii.

Vor fi derulate campanii de informare privind nediscriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate, la care vor participa toti membrii grupului tinta. Vor fi incheiate parteneriate si protocoale cu serviciul public de ocupare pentru rezolvarea problemelor comunitatii.

Anual, va fi organizat un festival al comunitatii rome pentru promovarea multiculturalismului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiect cofinanțat prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritara 4 ”Incluziune sociala si combaterea saraciei”, Obiectivul tematic 9 ”Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”, Prioritatea de investitii 9ii ”Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii”, Obiectivul specific 4.1. ” Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (minim 10% din totalul populației la nivelul comunității), prin implementarea de măsuri integrate”.