Finalizarea activitatilor proiectului AuRit 101814 de catre Partener 1 – FGC Activ grup srl implementat in perioada 16.08.2017-14.02.2021

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 in cadrul proiectului ”A.U.R.I.T. – ActiUni pentru Reducerea numarului de persoane aflate in Risc de excluziune prin masuri Integrate in Mediesu Aurit”, Contract POCU/18/4.1/101814, implementat in comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, impreuna cu Beneficiar – COMUNA MEDIESU AURIT, Partener 2 – MANAGEMENT & TRAINING SOLUTIONS SRL si Partener 3 – SCOALA  PROFESIONALA ”GEORGE COSBUC”, anunta finalizarea proiectului, de catre Partenerul 1, la data de 14.02.2021.

Activitatile implementate prin proiect au constat din furnizarea de masuri integrate de tip educational, de ocupare, sociale, medicale, socio-medicale si de locuire in vederea reducerii numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata roma din comuna Mediesu Aurit, judetul Satu Mare, si au vizat intreruperea cercului vicios al saraciei si excluziunii sociale.

Rezultatele atinse in urma implementarii proiectului de catre Partener 1 in perioada 16.08.2017 – 14.02.2021, respectiv a subactivitatilor A1.1, A1.2, A2.1, A2.3, A.4, A3.1, A7.1, A7.2, A7.3, care revin in responsabilitatea Partenerului 1 conform Cererii de Finantare, sunt, dupa cum urmeaza:

In cadrul subactivitatilor A1.1 si A2.1, fata de rezultatul planificat de 560 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise in grupul tinta al proiectului, monitorizate si evaluate, au fost inscrise 698 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala in comunitatea marginalizata a comunei Mediesu Aurit. Dintre acestea, prin implicarea in trei sau patru activitati ale proiectului, 556 de persoane si-au atins indicatorii asumati prin Cererea de Finantare, din care 366 sunt de etnie roma (65,83%), 288 sunt persoane de gen feminin (51,80%), 23 sunt persoane cu dizabilitati.

Dintre cele 556 de persoane care si-au atins indicatorii:

– 250 sunt membri adulti inscrisi in grupul tinta, din care 169 sunt persoane de etnie roma (67,6%), 143 sunt persoane de gen feminin (57,2%), 10 sunt persoane cu dizabilitati;

–  306 sunt membri copii inscrisi in grupul tinta, din care 197 sunt persoane de etnie roma (64,38%), 145 sunt persoane de gen feminin (47,39%), 13 sunt persoane cu dizabilitati.

In vederea cresterii accesului si participarii la educatie a copiilor, acoperirii nevoilor educationale ale acestora si prevenirii riscului de abandon scolar (subactivitatea A2.1), au fost organizate activitati de informare si consiliere pentru parintii /tutorii copiilor inscrisi in proiect. Fata de rezultatul planificat de 280 de parinti/tutori ai copiilor inscrisi in proiect, 282 de parinti/tutori ai copiilor au fost consiliati si informati, din care 273 informati privind beneficiile mentinerii copiilor in invatamantul obligatoriu.

In vederea acordarii sprijinului privind accesul si/sau mentinerea pe piata muncii, Partenerul 1 a organizat cursuri TIC si cursuri de calificare profesionala, astfel:

Pentru dobandirea competentelor informatice (subactivitatea A2.3) de catre persoanele membre ale grupului tinta al proiectului, dintre cei 272 de participanti la cursurile TIC, 260 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost certificate in competente informatice, fata de rezultatul planificat de minim 250 de persoane.

In cadrul subativitatii A2.4 – Formare profesionala in meseriile de Agent de curatenie Cladiri si Mijloace de Transport, Lucrator in structuri pentru Constructii, Lucrator la fabricarea conservelor din legume sau fructe -, Partenerul 1 a organizat 12 cursuri de calificare in 3 meserii pentru 252 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise, dintre care 235 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost calificate in urma absolvirii examenului final.

In cadrul subactivitatii A2.8 – Ateliere creative pentru grupuri vulnerabile (penitenciar, centre de zi, azile etc) -, au fost organizate 31 de ateliere creative, din care 19 organizate de Partenerul 1 din resurse proprii si 12 impreuna cu firma organizatoare de evenimente, la care au participat 389 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise in grupul tinta al proiectului, dintre care 83 membri adulti si 306 membri copii inscrisi in grupul tinta.

In vederea sustinerii antreprenoriatului, Partenerul 1 a organizat cursuri de formare in competente antreprenoriale (subactivitatea A3.1) pentru 38 de persoane persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala inscrise la curs, dintre care, 34 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala au fost certificate in competente antreprenoriale, fata de rezultatul planificat de 28 de persoane.

Pentru sprijinirea multiculturalismului si implicarii proactive in comunitate, au fost organizate campanii continue, si anume:

Campania continua de informare si constientizare privind discriminarea si combaterea ei (subactivitatea A7.1) la care au participat 664 de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 427 sunt persoane de etnie roma (64,31%), 341 sunt persoane de gen feminin (51,36%), 28 sunt persoane cu dizabilitati. Dintre cele 664 de persoane participante la A7.1, 325 sunt membri GT copii.

Campania continua de promovare pentru implicare activa si voluntariat (subactivitatea A7.2) la care au participat 608 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 500 de persoane, dintre care 389 sunt persoane de etnie roma (63,98%), 316 sunt persoane de gen feminin (51,98%), 25 sunt persoane cu dizabilitati.  Dintre cele 608 persoane participante, 320 sunt membri GT copii.

Pentru facilitarea includerii persoanelor marginalizate in comunitate, s-a desfasurat un festival al comunitatii rome (subactivitatea A7.3) la care au participat 618 persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, fata de rezultatul planificat de minim 560 de persoane, dintre care 392 persoane sunt de etnie roma (63,43%), 319 sunt persoane de gen feminin (51,62%) si 26 sunt persoane cu dizabilitati.  Dintre cele 618 persoane participante, 316 sunt membri GT copii.

In cadrul tuturor activitatilor derulate prin proiect – furnizarea unor pachete integrate de servicii in vederea dezvoltarii capacitatii ocupationale prin dobandirea de competente informatice, antreprenoriale, calificare profesionala, pentru integrarea pe piata muncii si in mediul de afaceri; furnizarea unui pachet integrat de masuri pentru educatie si prevenirea abandonului scolar; furnizarea unui pachet de servicii integrate sociale si medicale functionale prin infiintarea Centrului comunitar; campanii de informare privind non discriminarea si egalitatea de sanse, campanii pentru implicarea activa a persoanelor marginalizate in comunitate – au fost respectate, promovate si aplicate permanent principiile orizontale FSE, si anume: principiul asigurarii si respectarii egalitatii de sanse, indiferent de dizabilitati, varsta sau orientare sexuala, convingeri religioase sau credinte, criterii de origine rasiala sau etnica; principiul accesului egal la educatie si centrarii educatiei pe beneficiarii acesteia; principiul participarii si responsabilitatii parintilor; principiul egalitatii de sanse in formarea profesionala si accesului egal, nediscrimantoriu si echitabil la piata muncii; egalitatea de drepturi in calitate de beneficiari ai serviciilor integrate sociale, medicale si socio-medicale.