fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

Finalizarea subactivității A2.1 - Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă și a subactivității A2.2 - Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importanței și necesitații participării angajaților la programe de formare continuă în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”

                FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, anunță finalizarea acțiunilor din cadrul subactivității A2.1 – Organizarea și derularea de campanii de conștientizare a angajatorilor în vederea recrutării, selecției și comunicării cu grupul țintă concretizate prin informarea a unui număr de 233 de IMM-uri eligibile, conform anexei 5.

            De asemenea, drept urmare a informărilor realizate de Responsabilul dezvoltare parteneriate în cadrul subactivtății A2.2 – Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importanței și necesității participării angajaților la programe de formare continuă, au fost încheiate un număr de 27 de acorduri de parteneriat cu IMM-uri eligibile, conform anexei 5.

            Ca însumare a activităților desfășurate de Responsabilii activități campanii și relație cu GT3 și respectiv GT4, precum și de Responsabilul dezvoltare parteneriate, au fost înscrise în Grupul Țintă un număr de 177 persoane angajate în cadrul IMM-urilor partenere, din care 99 femei și 78 bărbați, 6 dintre cei înscriși, având vârsta peste 55 de ani.

Activitatea proiectului se va încheia în data de 17.09.2023.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl