fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

Finalizarea subactivității A3.1 - Organizarea și derularea programelor de formare profesională în domeniul competențelor digitale în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”

                FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, anunță finalizarea acțiunilor din cadrul subactivității A3.1 Organizarea si derularea programelor de formare profesionala în domeniul competențelor digitale cadrul proiectului concretizată prin formarea a 11 grupe de curs cu susținere la nivel avansat, și două grupe de specialiști în domeniul IT.

            În acest sens, în perioada de desfășurare a proiectului, martie 2022-septembrie 2023, au participat la curs de specializare un număr de 164 de angajați ai IMM-urilor partenere.

            Cursul a fost finalizat de un număr de 164 de angajați, iar la examen au participat 160, care au absolvit, obținând certificatele de specializare.

            De asemenea, au fost instituite două grupe formate dintr-un numar de 13 persoane, dedicate specialiștilor IT, care au absolvit, obținând adeverințe de participare.

            Astfel în total au beneficiat de cursuri de specializare în IT, la nivel de Partener un număr total de 177 de personae, din care 173 au absolvit.

Activitatea desfășurată a contribuit la realizarea indicatorilor de proiect 4S34 și 4S36 asumați la nivel de Cerere de Finanțare.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl