fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

GRUPELE 6 ȘI 7 DE CURSANȚI AU SUSȚINUT EXAMENUL DE ABSOLVIRE AL CURSULUI DE ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe avansate

            În data de 05.04.2023, FGC ACTIV GRUP SRL, partener în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE, contract POCU/860/3/12/142832, a organizat și desfășurat examenul de absolvire al cursului de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Curs de formare competențe avansate, pentru cursanții din grupele 6 și 7.

            Cursul s-a desfășurat în perioada 23.01.2023 – 03.04.2023.

Îi felicităm pentru perseverența de care au dat dovadă și le urăm succes pe mai departe.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl