fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

În cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” urmează să înceapă din data de 23.01.2023 cursurile de IT nivel avansat, online, o nouă serie de cursanți În cadrul proiectului

Suntem în plină campanie de formare a unor noi grupe de curs de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de învățare și cunoaștere” – cunoștințe IT nivel avansat, 120 de ore. FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, alături de IMM-urile colaboratoare, susține inițiativa de formare continuă a angajaților, continuând înscrierile pentru noi grupe de curs IT – nivel avansat, online. 

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl