fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

În perioada 26.06.2023 – 04.09.2023, FGC ACTIV GRUP SRL va organiza cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – nivel avansat pentru ultimele două grupe de participanți

            În calitate de Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, FGC ACTIV GRUP SRL va organiza, în perioada 26.06.2023 – 04.09.2023, cursul de formare profesională „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – nivel avansat pentru ultimele două grupe de participanți / grupele 10 și 11.

            Cursul de formare profesională în domeniul competențelor digitale – nivel avansat, se va încheia odată cu promovarea examenului de absolvire de cursanții grupelor 10 și 11, examen programat pentru data de 06.09.2023.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl