fgcactiv.ro

INFORMARE

PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

 

Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832

 

ÎN LUNA IUNIE 2022 

            FGC ACTIV GRUP SRL, Partener în cadrul proiectului cu titlul „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive”, contract POCU/860/3/12/142832, anunță că au fost înscrise să facă parte din grupul țintă al proiectului 13 persoane, angajate din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est care vor beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate în vederea specializării și adaptării la cerințele pieței muncii.

            În cadrul subactivității A3.1 a fost angajat un formator cursuri IT avansate în vederea susținerii cursurilor și pentru a asigura componenta de instruire, feedback și suport participanților la cursuri.

            Totodată, în luna iunie, în cadrul subactivității A4.1 au fost angajați 3 consultanți sprijin întreprinderi pentru a oferi suport personalizat întreprinderilor pentru a găsi cele mai potrivite soluții pentru adaptarea acestora la schimbările tehnologice și optimizarea activității acestora. Consultanții sprijin întreprinderi vor sprijini întreprinderile în elaborarea și introducerea unor programe de formare profesională la locul de muncă și vor oferi informații cu privire la legislație, proceduri etc. privind partea tehnică în implementarea programelor de formare profesională la locul de muncă.

ELABORAT

Coordonator partener

VOICU FLORIN