fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

Noi absolvenți ai cursului de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – nivel avansat

Joi, 22 iunie 2023, a avut loc examenul final pentru cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – nivel avansat, organizat de FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului ,,COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, în perioada 06.04.2023 – 21.06.2023, pentru grupele 8 și 9.

Toți cursanții prezenți au luat note peste 8.50, făcându-ne mândri de evoluția lor.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl