fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

O nouă grupă a susținut examenul de absolvire a cursului „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de învățare și cunoaștere” organizat de FGC Activ Grup Srl în calitate de Partener 1, din cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”

O nouă grupă a finalizat cu bine cursul de „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, ca instrument de invățare și cunoaștere” – cunostințe IT avansate 120 de ore, organizat în perioada 22.08.2022-28.10.2022 de către FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Partener 1 din cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, Contract POCU 860/3/12/142782. Munca depusă, și cunoștințele dobândite, se reflectă în examenul susținut în data de 31.10.2022, examen la care au participat și absolvit un număr de 28 de cursanți.

Mulțumim tuturor pentru interesul manifestat, și pentru implicarea pe toată perioada cursului!

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl