fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

O nouă serie de cursanți urmează să susțină examenul de absolvire a cursului de ,,Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate

FGC ACTIV GRUP SRL, partener în cadrul proiectului ,,ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE, contract POCU/860/3/12/142832, anunță faptul că, în data de 18.01.2023, urmează să organizeze examenul de absolvire pentru grupele 5 și 6 de cursanți. Cei 28 de cursanți sunt pregătiți și așteaptă să le fie evaluate cunoștințele.

Pe această cale, le dorim succes!

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl