fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

GRUPA CARE A ÎNCEPUT CURSUL DE „Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – Curs de formare competențe digitale avansate, URMEAZĂ SĂ PRIMEASCĂ PACHETELE CU MATERIALE

Cei 28 de cursanți înscriși la cursul de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” , cu desfășurare în perioada 03.11.2022-17.01.2023, urmează să intre până la sfârșitul acestei luni, în posesia pachetelor cu materiale, menționate in Cererea de Finanțare și a Bugetului pentru proiect aprobat.

Distribuirea pachetelor este făcută de către FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de partener în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, contract POCU/860/3/12/142832, implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Alba, și se oferă cu titlu gratuit, constând în materiale didactice și obiecte care să faciliteze accesul la studiu pentru cursanții înscriși în grupele de curs de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs de formare competențe digitale avansate.

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl