fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

Prima grupă de absolvenți ai cursului de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere - Cursuri de formare competențe digitale avansate au intrat în posesia Certificatului de absolvire

            În luna octombrie, primii absolvenți ai cursului de specializare Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere – Cursuri de formare competențe digitale avansate, organizat de FGC ACTIV GRUP SRL, partener 1 în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, Contract POCU 860/3/12/142832, implementat împreună cu Camera de Comerț și Industrie Alba, au intrat în posesia Certificatelor de absolvire.

          Îi felicităm pentru reușită și le urăm succes în continuare!

ELABORAT
Coordonator partener
VOICU FLORIN

FGC Activ Grup srl