fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

FGC ACTIV GRUP SRL a incheiat primele Acorduri de parteneriat cu angajatori

            S.C. FGC ACTIV GRUP S.R.L. , in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU860/3/12/142833, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, AP 3 ”Locuri de munca pentru toti”, OS 3.12 ” Imbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor, implementat în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, in perioada 06.06.2022 – 05.12.2023, anunta semnarea primelor 5 Acorduri  de parteneriat cu angajatori din regiunile vizate prin proiect.

           Conform obiectivului general al proiectului, 32 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau intreprinderilor care intentioneaza sa-si adapteze activitatea la sectoare economice/domenii de specializare inteligenta vor beneficia de sprijin in identificarea posibilitatilor si a potentialului de digitalizare in scopul elaborarii si introducerii unor programe de invatare la locul de munca in cel putin 3 dintre ele.

             Astfel, in cadrul subactivitatii SA2.2. – Dezvoltarea de parteneriate relevante pentru promovarea importantei si necesitatii participarii angajatilor la programe de formare continua, a fost elaborata Metodologia de selectie a intreprinderilor interesate sa dezvolte competente digitale in randul angajatilor.

            Acordurile de parteneriat incheiate de S.C. FGC ACTIV GRUP SRL – Partener 1 in proiect si 5 IMM-uri identificate pe baza criteriilor de selectie prevazute in Metodologie vizeaza stimularea implicarii angajatorului in formarea profesionala continua in randul angajatilor.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Date de contact:
Florin Voicu
0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu