fgcactiv.ro
fgcactiv
Realizarea documentaţiei

Tehnico - Economice

- aferente obiectivelor de investiţii (SF/DALI) in conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.

Realizarea documentaţiei tehnico-economice
 • Identificarea oportunităților de finaţare și soluțiilor pentru obținerea finanțării nerambursabile.
 • Analiza eligibilității solicitantului și a activitaţilor proiectului.
 • Realizarea punctajului de evaluare tehnică şi financiară, şi formularea recomandărilor in vederea sporirii şanselor de reusită a proiectului.
 • Realizarea documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie (SF/DALI) in conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale.
 • Elaborarea Planului de Afaceri.
 • Elaborarea Strategiei de Marketing.
 • Elaborarea Analizei Cost-Beneficiu.
 • Elaborarea Cereri de Finanțare;
 • Pregătirea documentelor anexe la Cererea de Finanţare, in forma solicitată de finanţator.
 • Intocmirea şi depunerea dosarului de finanţare.
 • Consultanță pe toata perioada implementării proiectului;
 • Pregătirea dosarelor de achiziţii publice.
 • Pregătirea rapoartelor de activitate şi monitorizare.
 • Întocmirea dosarelor pentru rambursare: cererilor de plată / cererilor de rambursare;
 • Rapoarte intermediare și finale;