fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142832

SC FGC ACTIV GRUP SRL anunță îndeplinirea indicatorului 4S17 și 4S17.1 pentru un număr de 15 IMM-uri la încetarea calității de participant

SC FGC ACTIV GRUP SRL, în calitate de Parterner 1 în cadrul proiectului „ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE”, contract POCU 860/3/12/142832, implementat în perioada 21.03.2022 – 20.09.2023, anunță că în perioada de implementare 07.2022-08.2023 au fost indepliniți indicatorii 4S17 și 4S17.1 – Întreprinderi sprijinite din care IMM-uri pentru un număr de 15 IMM-uri, întreprinderi al căror cod CAEN al activității autorizate se regăsește în Anexa 5 – „Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020” – prin îndeplinirea CUMULATIVĂ a condițiilor de eligibilitate precizate în PROCEDURA OPERAȚIONALĂ DE SELECȚIE A ÎNTREPRINDERILOR CE VOR BENEFICIA DE SPRIJIN ÎN VEDEREA ELABORĂRII ȘI INTRODUCERII UNOR PROGRAME DE ÎNVĂȚARE CONTINUĂ LA LOCUL DE MUNCĂ în cadrul proiectului aceștia beneficiind de servicii suport personalizate din partea Consultanților Sprijin Întreprinderi în funcție de CODUL CAEN al fiecărui IMM.

           În luna august 2023 cele 15 IMM-uri au fost scoase din operațiune urmând ca în perioada de sustenabilitate aceștia să beneficieze în continuare de suport personalizat în vederea atingerii indicatorului 4S35 – Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea sprijinului, conform Acordului de Parteneriat/ Colaborare încheiat cu acestea.

Cele 15 IMM-uri sunt:

Nr.crt.

Denumire IMM

Regiune

1.     

SC FIESTA IW SRL

NORD-VEST

2.     

SC NIMROD SRL

NORD-VEST

3.     

SC LEBĂDA SRL

NORD-VEST

4.     

SC AUTO DIGIT CONTROL SRL

NORD-VEST

5.     

SC TransPink SRL

NORD-VEST

6.     

SC TRANS PINK INTERNATIONAL SRL

NORD-VEST

7.     

SC ENERGY ASSET INVESTMENT SRL

NORD-VEST

8.     

SC DINOTEX SRL

NORD-VEST

9.     

SC PAROLI SRL

NORD-VEST

10.  

SC GAMONI SRL

NORD-VEST

11.  

SC AUTONOVA SA

NORD-VEST

12.  

SC EMIL GILL STYILE SRL

NORD-VEST

13.  

SC HERMEXX SRL

NORD-VEST

14.  

SC OTTO HERMANN SRL

NORD-VEST

15.  

SC EUROPRIMA SRL

NORD-VEST

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ELABORAT
Coordonator activitate Partener1
FLORIN VOICU

FGC Activ Grup srl