fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC Activ Grup SRL, Partener 1 în cadrul proiectului „COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE” distribuie certificatele de absolvire cursanților din grupele 6 și 7

          Absolvenții cursului de Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” – curs de formare competențe digitale avansate, grupele 6 și 7, organizat de FGC ACTIV GRUP SRL, Partener 1 în cadrul proiectului ,,COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE”, contract POCU 860/3/12/142782, în perioada 23.01.2023 – 03.04.2023, au primit deja sau urmează să primească certificatele de absolvire.

            Campania de distribuire a certificatelor a început din data de 30.05.2023 și se va finaliza la mijlocul lunii iunie 2023.

Elaborat
Coordonator activitate partener
VOICU FLORIN

Camera De Comert Mures
FGC Activ Grup srl