fgcactiv.ro
Axa Prioritară: 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare
Contract: POCU/860/3/12/142833

Comunicat de presă

FGC ACTIV GRUP SRL anunta incheierea de parteneriate cu 6 intreprinderi care vor beneficia de sprijin pentru valorificarea potentialului de digitalizare si organizarea de programe de învatare la locul de munca prin proiectul ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”

Schimbarile profunde introduse de tehnologiile digitale in viata profesionala, sociala si familiala a oamenilor au determinat Uniunea Europeana sa adopte Agenda digitala europeana pentru deceniul 2020-2030 care fixeaza perspectivele, cadrul si directiile pentru transformarea digitala a Europei pana in anul 2030.

Potrivit viziunii UE, este tot mai multa nevoie de profesionisti, de o forta de munca responsabila si competenta in domeniul digital. Oportunitatile oferite tuturor angajatilor de a dobandi competente digitale de baza si  de specialitate in domeniul tehnologiei informatiei si comunicatiilor (TIC) si intreprinderilor de a se adapta la era digitala constituie o premisa esentiala pentru a participa in mod activ la Deceniul digital european.

UE isi propune ca, pana in 2030:

  • 80% dintre adulti sa detina competente digitale de baza. Transformarea digitala a mediului de afaceri va depinde de capacitatea acestora de a se adapta cu rapiditate la noile tehnologii, inclusiv in domeniile industrial si al serviciilor, ceea ce va permite cresterea productivitatii si a competitivitatii;
  • 75% dintre intreprinderile europene sa adopte servicii de tip ”cloud computing” (informatica dematerializata), spatii de stocare a volumelor mari de date si IA.
  • Peste 90% dintre IMM-urile europene sa atinga cel putin un nivel de baza de intensitate digitala.

Pe scurt, Deceniul digital european vizeaza pregatirea intreprinderilor si a cetatenilor pentru un viitor durabil si prosper, centrat pe factorul uman, in cate tehnologia ii deserveste pe oameni.

Potrivit Indicelui economiei si societatii digitale (DESI – The Digital Economy and Society Index), calculat de Comisia Europeana, Romania este de cativa ani pe ultimul loc in UE la competente digitale de baza si ocupa penultimul loc in UE la digitalizare. Desi avem un numar mare de absolventi in domeniul TIC (locul 4 in Europa), deficitul de specialisti TIC limiteaza capacitatea tarii de a inova si de a profita de avantajele transformarii digitale. Devin astfel imperative formarea de profesionisti in domeniul TIC, pentru ca acestia sa poata dobandi cunostinte de specialitate aprofundate in domeniul digital ca si sprijinirea intreprinderilor in procesul de digitalizare.

Proiectul ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, implementat de Patronatul Serviciilor de Securitate, in calitate de Beneficiar, SC FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Partener 1, si Federatia Publisind, in calitate de Partener 2, in perioada 06.06.2022 – 5.12.2023, vizeaza furnizarea unor masuri de sprijin si rezolvarea problemelor legate de digitalizate si de formarea profesionala in domeniul competentelor digitale a angajatilor si acordarea de sprijin unui numar de cel putin 32 de intreprinderi avand activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul din domeniile de specializare inteligente conform SNCDI, prin dezvoltarea cunostintelor/ aptitudinilor/ competentelor digitale ale angajatilor  si cresterea gradului de digitalizare al intreprinderilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, conform Anexei 5 – Lista codurilor CAEN aferente direcţiilor de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020.

In acest scop, FGC ACTIV GRUP SRL, in calitate de Parterner 1 in cadrul proiectului ”Consolidarea capacitatii profesionale a angajatilor prin digitalizare”, contract POCU 860/3/12/142833, a incheiat contracte de parteneriat cu sase (6) intreprinderi avand Cod CAEN eligibil prin proiect care vor beneficia de sprijin personalizat pentru dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca. Proiectul vizeaza sa asigure profesionalizarea angajatilor, corelarea directa a competentelor dobandite cu cerintele solicitate de angajatori si cu potentialul de digitalizare a intreprinderilor si, pentru intreprinderi, cadrul propice pentru tranzitia la era digitala si cresterea competitivitatii.

Cele sase (6) intreprinderi care vor beneficia de masuri de sprijin pentru valorificarea potentialului de digitalizare si organizarea de programe de învatare la locul de munca sunt urmatoarele:

SC BUILDING LOGISTICS SRL, CUI 40465943, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4120 – Lucrari de construcții a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;

COLIAS EXCELLIUM SRL, CUI 25414806, Sat Vetis, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4322 – Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat;

SC DACCA GROUP TRADE SRL, CUI 24340107, Cluj-Napoca, Judetul Cluj, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4647 – Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;

SC ELECTROMARA SRL, CUI 14176938, Baia Mare, Judetul Maramures, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 4321 – Lucrari de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrari de instalatii pentru construcții

SC INFOTIR SRL, CUI 11161584, Satu Mare, Judetul Satu Mare, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 5229 – Alte activități anexe transporturilor;

MIXAD DESIGN SRL, CUI 44032802, Baia Mare, Judetul Maramures, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest, cod CAEN 7311 – Activități ale agențiilor de publicitate.

 

Selectia celor sase (6) intreprinderi a fost realizata conform criteriilor de eligibilitate ce se supun cerintelor precizate in Ghidul Solicitantului si in Cererea de Finantare si cadrului reglementat prin ”Procedura de selectie a intreprinderilor ce vor beneficia de sprijin in vederea elaborarii si introducerii unor programe de invatare continua la locul de munca” elaborata prin proiect.

Printre masurile de sprijin de care vor beneficia prin proiect intreprinderile selectate, amintim: (1) analiza nevoilor in functie de domeniul in care isi desfasoara activitatea (cod CAEN eligibil) si de tipologia acestora; (2) consultanta pentru dezvoltarea de mecanisme de sustinere si promovare a programelor de invatare la locul de munca; (3) sprijin individualizat privind elaborarea, introducerea si implementarea unor programe de formare profesionala continua, adaptate nevoilor si posibilitatilor organizatiei; (4) informatii relevante privind cadrul legislativ, procedurile operationale, instructiunile de lucru, cartografierea proceselor de lucru din cadrul intreprinderii etc., (5) Furnizarea unor masuri de sprijin tehnic pentru facilitarea introducerii programelor de invatare continua la locul de munca; (6) identificarea si promovarea celor mai adecvate solutii de adaptare la schimbarile tehnologice si optimizare a activitatii in vederea cresterii competitivitatii si asigurarii sustenabilitatii; (7) prijin pentru stimularea ideilor inovatoare si crearea unor conditii optime pentru cresterea competitivitatii; (8) intocmirea documentatiei tehnice necesare acreditarii programelor de invatare continua la locul de munca organizate de intreprinderile selectate.

Valoarea totala a proiectului este de 4.716.752,57 lei, din care 3.932.492,09 lei reprezinta cofinantarea UE.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Date de contact:
Florin Voicu
0746266195

Elaborat de:
Coordonator activitate Partener 1
Florin Voicu