fgcactiv.ro

Competențe digitale pentru competitivitate

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Contract: POCU/860/3/12/142782

Beneficiar
Partener

Obiectivul general al proiectului:

creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiective specifice:

  • Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.
  • Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 310  persoane selectate în grupul țintă din care 34 persoane vârstnice (55-64 de ani) și 127 femei, 32 întreprinderi sprijinite și 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă.

Valoarea proiectului

4.779.152,00 lei

Valoarea proiectului este de 4.779.152,00 lei (valoarea totală) din care 3.973.344,01 lei cofinanțare UE (FSE).

Durata proiectului

18 Luni

Durata proiectului 18 luni, respectiv de la 18.03.2022 până la 18.09.2023.

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 - 2020

Persoane de contact:

CCI MURES: Bățaga Steluța-Maria - manager proiect

telefon: 0722 526789, email: programe@cciams.ro

FGC ACTIV GRUP SRL: Voicu Florin - coordonator partener

telefon: 0746 266195, email: office@fgcactiv.ro