fgcactiv.ro

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA – în calitate de beneficiar

împreună cu

FGC ACTIV GRUP SRL – în calitate de partener

 

ANUNȚĂ ÎNCEPEREA PROIECTULUI 

Abilități digitale pentru întreprinderi competitive

POCU/860/3/12/142832

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142782

Obiectivul general al proiectului,

constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 persoane vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiective specifice:

  • Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.
  • Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.
  • Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Principalele rezultate propuse pentru atingerea obiectivelor specifice sunt: 310  persoane selectate în grupul țintă din care 34 persoane vârstnice și 127 femei, 32 întreprinderi sprijinite și 3 întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă.

            Durata de desfășurare a proiectului: 21 martie 2022 – 20 septembrie 2023 (18 luni).

Valoarea proiectului este de 4.818.716,90 lei (valoarea totală), din care 4.005.683,63 lei cofinanțare UE (FSE).

Proiect cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

Persoane de contact

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA

Manager proiect: Ana Cosmeanu

tel.: 0724202798

e-mail: danacosmeanu@cciaalba.ro

FGC ACTIV GRUP SRL

Coordonator partener: Florin Voicu

tel.: 0746266195

e-mail: office@fgcactiv.ro