fgcactiv.ro

ANUNȚ DE RECRUTARE A GRUPULUI ȚINTĂ

Proiect „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive

POCU/860/3/12/142832

Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul specific: 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților
Titlul proiectului: ABILITĂȚI DIGITALE PENTRU ÎNTREPRINDERI COMPETITIVE
Contract: POCU/860/3/12/142782

FGC ACTIV GRUP SRL, Partener vă invită să participați la procesul de selecție a participanților la activitățile organizate în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, „Abilități digitale pentru întreprinderi competitive” – POCU/860/3/12/142832, implementat de CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE ALBA, împreună cu FGC ACTIV GRUP SRL.

           

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de bază, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT.

            În completarea acestor programe de formare, 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior vor beneficia de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în cel puțin 3 dintre ele.

Grupul Țintă

Grupul Țintă va fi compus din 

310 persoane, dintre care minim 34 de vârstnici (55 – 64 ani) și 127 de femei.

image
34
Vârstnici
image
127
Femei
image
32
Întreprinderi

Grupul Țintă va obține următoarele beneficii de pe urma participării la activitățile proiectului:

 • dobândirea de cunoștințe noi în domeniul competențelor digitale;
 • gratuitatea participării la cursurile organizate în cadrul proiectului;
 • obținerea unui Certificat de calificare profesională însoțit de un Supliment Descriptiv, acreditate de Autoritatea Națională pentru Calificări, recunoscut național și internațional.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

            Pentru a putea fi înscrise în Grupul Țintă al proiectului, persoanele din Grupul Țintă vizat prin proiect vor trebui să îndeplinească CUMULATIV următoarele condiții:

 1. Să fie persoane încadrate cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial);
 2. Să fie angajat într-o întreprindere care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI;
 3. Locul de muncă ocupat să fie în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru în care se implementează activitățile proiectului;
 4. Să nu fi beneficiat sau să nu beneficieze de sprijin prin alte proiecte finanțate pentru același tip de activitate.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE

            Fiecare persoană care dorește să se înscrie va trebui să completeze un DOSAR DE ÎNSCRIERE care va conține:

 1. Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 – Anexa 8 din Manualul Beneficiarului (secțiunea A);
 2. Declarația pe propria răspundere privind acordul utilizării și publicării datelor cu caracter personal;
 3. Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
 4. Adeverința eliberată de angajator conform mențiunilor cuprinse la punctul A;
 5. Curriculum Vitae;
 6. Diploma de studii (în copie, ultima diplomă obținută în sistemul de învățământ);
 7. Cartea de Identitate valabilă (copie);
 8. Certificatul de căsătorie / hotărârea judecătorească de divorț (copie);
 9. Alte documente, dacă este cazul.

SELECȚIA PERSOANELOR CARE VOR FI INCLUSE ÎN GRUPUL ȚINTĂ

            Criteriile de selecție sunt următoarele:

 1. Respectarea condițiilor de eligibilitate, descrise la punctul A – Criterii de eligibilitate;
 2. Depunerea unui dosar complet și corect completat (toate tipurile de documente menționate la punctul B – Dosarul de înscriere;
 3. Ordinea de înscriere.

Criteriul de departajare al dosarelor solicitanților eligibili va fi „primul venit, primul servit”.

Observații:

            Înscrierea membrilor în Grupul Țintă este voluntară și constă în depunerea dosarului de înscriere complet și corect completat.

            Procesul de înscriere se va desfășura pe toată perioada de implementare a proiectului (21 martie 2022 – 20 septembrie 2023), respectând principiul transparenței, egalității de șanse și nediscriminării.

 

LOCAȚII DE DEPUNERE A DOSARELOR

            Depunerea dosarelor de înscriere se realizează la locațiile de implementare ale proiectului/curier/online:

Locația 1: punctul de lucru al SC FGC GRUP SRL, Str. Marsilia, nr. 9, ap. 1, loc. Satu Mare, jud. Satu Mare

de luni până vineri între orele 10,00 – 18,00